Round French Market Basket 
Diameter: 18"

Sizes vary slightly

 

 

Provence Round French Basket

SKU: FMB21
$70.00Price